School voor Padwerk

Opbouw van de Padwerk Helperschap Opleiding

De Padwerk Helperschap Opleiding bestaat uit een reeks modules, die eens per maand, 10 x per jaar gedurende 4 jaar gegeven worden. Zij zijn ontwikkeld rond centrale thema’s uit de Padwerklezingen. Een module bestaat uit een weekend van twee dagen met ieder twee dagdelen, standaard van 10.00 tot 18.00 uur. De meeste modules zijn exclusief nachten, zodat de student thuis of in de buurt kan overnachten. 

Modules

Elke module is een workshop op zich, waardoor de studenten per module kunnen kiezen wanneer ze deze willen volgen, nu of in een latere fase. Dit geeft hen de mogelijkheid om de opleiding in hun eigen tempo te volgen en zelf te bepalen wat ze wanneer nodig hebben om tot helperschap te komen. De modules zijn verdeeld in een aantal verplichte modules en een aantal keuze- of vrije modules. De verplichte modules zijn weer onderverdeeld in Padwerkmodules en vaardigheidsmodules. De Padwerkmodules zijn gerangschikt rond een thema en er wordt volledig met de Padwerklezingen gewerkt. De vaardigheidsmodules zijn eveneens gebaseerd op de Padwerklezingen maar dienen om specifiek toe te werken naar helperschap en de technische ins en outs daarvan.

 

Overige activiteiten

•          Huiswerkbijeenkomsten

•          Verslagen en toetsingen

•          Stage

•          Individuele sessies

•          Student-uren (student-sessies en oefenen met het leiden van een groep)

 

Rond de modules worden er opdrachten gegeven om samen mee verder te werken in een huiswerkgroep. Dit kan ter voorbereiding zijn op een module, of om het geleerde verder in praktijk te brengen en samen verder te gaan met het proces dat in een module in gang is gezet.

 

Studiepunten

Aan al deze losse onderdelen is een vaststaand aantal studiepunten verbonden, die per onderdeel worden toegekend. Wanneer de student voldoende studiepunten heeft behaald en aan alle verplichtingen heeft voldaan, kan de opleiding worden afgerond. Dit gebeurt in de vorm van een gesprek van leraren en student en wordt aan de student een certificaat uitgereikt als bewijs dat hij of zij alle studieonderdelen heeft afgerond.

 

Studiemateriaal en literatuur

De leerstof voor deze opleiding bestaat vooral uit het gehele pakket van Padwerklezingen.  Daarnaast wordt voor degenen die helper willen worden soms ook aanvullende literatuur opgegeven om het werken met  anderen die dit pad willen lopen, mogelijk te maken en daarbij te voldoen aan de algemene eisen voor mensen die zich met dit werk bezighouden. Eveneens kunnen de verschillende leraren literatuur aanbevelen ter verdieping van een bepaald onderwerp of een bepaalde ervaring. Die aanbevelingen zijn echter geen verplichte leerstof. De lezingen en de tijdens de modules uitgereikte materialen zijn gratis. Wanneer aanvullende literatuur wordt gevraagd door een leraar, zijn de kosten hiervan voor de student.

 

Studiegids

Je kunt alle informatie rustig nalezen in onze Studiegids