School voor Padwerk

Padwerk Helperschap Opleiding; Jaar 1

Wat is het Pad? Commitment, oorzaak en gevolg

In deze module, de eerste van de totale reeks, wordt gekeken naar wat het Padwerk wel en niet is en wat het wel en niet biedt. Groei vraagt commitment. Wat betekent dat, wat doet het wel en niet in iemands leven en hoe zit ieder zichzelf op dit gebied in de weg. Dat zijn de belangrijke thema’s van deze module.

Beelden I & II

Beelden zijn gedachtenvormen op grond waarvan het leven zich manifesteert. Het Padwerk werkt hier heel specifiek mee. Vat krijgen op deze gedachtenvormen, deze beelden, geeft vat op het eigen leven. Wat in mij maakt dat dit of dat mij overkomt. Wat in mij werkt eigenlijk tegen mij. In de eerste van deze twee modules wordt gekeken naar hoe denk ik, hoe schep ik of trek ik aan wat ik niet wil in mijn leven? In de tweede module wordt gekeken naar wat ieder in zijn of haar leven heeft geschapen en wat dat zegt over hoe je denkt en voelt, wat je gelooft. In beide modules worden handvatten gegeven hoe hiermee te werken en hoe de eigen overtuigingen en beelden aan te pakken.

Het kind in je

In deze module wordt gewerkt met hoe het kind in ons zich manifesteert, waar het is blijven steken, wat het heeft opgedaan in zijn of haar leven en hoe het heel te maken en te laten opgroeien. Dit betekent ook leren kijken naar ouders als gewone mensen met hun eigen problemen en beperkingen en daar vrij van komen.

Het ideaalbeeld

Dit is een specifiek beeld gebaseerd enerzijds op het instinct tot zelfbehoud en anderzijds de behoefte aan gemeenschap met anderen. Het vertelt ons dat we beter, verder moeten zijn dan we zijn. Daarmee vertelt het ons ook dat wie we zijn niet goed is, en zet het altijd een te hoge standaard waar we aan moeten voldoen. Dit is een enorme aanhoudende bron van stress, die voortdurend maakt dat wie we zijn niet genoeg is. In deze module wordt gewerkt met het ontstaan en bewustzijn van het ideaalbeeld, de effecten ervan, en hoe het aan te pakken zodat we meer durven laten zien wat erachter ligt en meer vrede gaan hebben ten aanzien van onszelf. 

Het godsbeeld

Nog een specifiek beeld. Niemand heeft perfecte ouders die hun autoriteit perfect uitoefenen. Als kind krijgen we automatisch de beperkingen van onze ouders mee, die deel van ons wereldbeeld gaan vormen. We generaliseren die beperkingen naar anderen. Vanuit onze ouders als autoriteit vormt zich ook een beeld over God als ultieme autoriteit. Daarin vinden we al onze autoriteitsproblemen terug en projecteren we die op “de wereld”, God, alle autoriteiten om ons heen. Ons hiervan bewust worden en zien wat ons beeld in deze is, doet ons vrijer bewegen in de wereld en in ons leven. En het maakt dat het gemakkelijker wordt contact te leggen met eigen spiritualiteit en verantwoordelijkheid.

Manifestatie

Naarmate we meer vat krijgen op hoe we ons leven creëren en hoe het anders te doen, geraken we automatisch aan het doelbewust creëren van de vervulling van onze verlangens. Van waarneming hoe we het hebben gedaan tot nu toe, kunnen we overgaan naar actief scheppen wat we willen, door het kennen van de wetten van manifestatie. Daar gaat deze module over. Vanuit een verlangen kun je bewust de weg vormen om tot de vervulling ervan te komen en alle obstakels onderweg aanpakken.

Twee belangrijke principes in het Padwerk: acceptatie – expansie / contractie

Dit zijn belangrijke principes in het Padwerk. Acceptatie vormt de basis van alle groei. Zolang er geen acceptatie is, is er geen groei. Let wel: acceptatie is niet hetzelfde als berusten. Het is ja zeggen tegen wat is, zodat je van daaruit het kunt gaan veranderen naar wat je wilt. Expansie/contractie is het principe dat alle leven altijd op een ritme van eb en vloed met heel korte momenten van pauze ertussen, beweegt. Als we willen creëren, bewust willen leven, is het belangrijk dat we mee kunnen bewegen op die beweging die in alles aanwezig is, zowel binnen als buiten ons.

Groepsbewustzijn

Broederschap is een ander belangrijk principe in het Padwerk. We leven samen en in de diepte zijn we als zielen en mensen een eenheid. Een groep is een kleine afspiegeling daarvan. Hoe functioneren we in een groep en hoe functioneren we niet. In deze module, die intern gegeven wordt, werken we met je plek innemen in de groep en alles wat je daarin tegenkomt. De module is intern zodat de gerichtheid en gezamenlijkheid een heel weekend in stand blijft. Dit betekent ook dat deze module extra kosten met zich meebrengt voor logies en eten.