School voor Padwerk

Padwerk Helperschap Opleiding; Jaar 2

Jaar 2

De vicieuze cirkel

Vanuit het gefrustreerde verlangen van het kind ontstaat er een vicieuze cirkel. In feite behelst deze vicieuze cirkel het volledige Padwerk proces met de issues in dit leven. Werken met deze cirkel brengt alle leerstof uit het eerste jaar bij elkaar.

Schaamte en schuld

Iedereen heeft te kampen met schaamte en schuld, twee psychologische fenomenen die alles te maken hebben met de mens in de gemeenschap met anderen. Ze liggen in elkaars verlengde. Schaamte gaat over bij de groep horen. Schuld gaat over de groep beschadigen en actief weer heel maken. De gids maakt een scherp onderscheid tussen valse en oprechte schaamte, en valse en oprechte schuld. In deze module worden deze begrippen uitgewerkt naar praktisch en liefdevol werken met eigen schuld en schaamte.

Weerstand en verdediging

Weerstand en verdediging vormen een inherent onderdeel van het leven op aarde. We komen voortdurend van alles tegen, zowel in onze interactie met het leven en de mensen om ons heen, als binnen in ons. Als we niet willen, vormen we weerstanden, we stribbelen tegen, als we ons bedreigd voelen, gaan we in de verdediging. Deze weerstanden en verdedigingen hebben ons ooit beschermd tegen de buitenwereld en tegen wat in onszelf de kop opstak. In deze module zullen we werken met weerstanden en verdedigingen als poortwachters naar wie we werkelijk zijn. Als we er goed mee omgaan zullen ze ons hun schatten tonen en ons helpen om steeds steviger in ons leven te staan.

Drie grote verdedigingen: Trots, eigenzinnigheid en angst

Aan de basis van alle verdedigingen liggen de centrale verdedigingen trots, eigenzinnigheid en angst. Naast het feit dat het levenshoudingen kunnen zijn, zijn het ook karakterverdedigingen. Begrip hiervan en zien hoe we dit zelf doen, helpt om steeds opener en waarachtiger te leven. Dat brengt ware veiligheid.

Angst

In deze module gaan we dieper in op angst, als verdediging en grote valkuil in het leven. Iedereen kent angst. Waar angst is, kan geen liefde zijn. We zien de wereld niet meer in haar ware vorm, en beperken ons functioneren. In deze module wordt de angst onderzocht, in onszelf en anderen en krijgen we handvatten hoe ermee om te gaan, zoals de gids die geeft in de lezingen. 

Eenheid en dualiteit

Alle leven op aarde kent de grote tegenovergestelden: licht en donker, warm en koud, liefde en angst enzovoort. Deze dualiteit heeft een diepe spirituele betekenis. Erachter gaat altijd eenheid schuil, Waar problemen zijn bestaat het dualistische denken. Om contact te maken met ons eigen licht is het belangrijk om steeds meer de dualiteit te herkennen en te leren voor eenheid te gaan.

Kwaad

Waar dualiteit is, is misvatting en kwaad. In deze module wordt dat kwaad of de schaduwkant, onderzocht. Door er lucht aan te geven, hem naar buiten te brengen, ons bewust te worden van wat er onder en erachter ligt, verliest het kwaad zijn angel, en kan het getransformeerd worden naar liefde en positief leven.

Zelfvertrouwen

Waar kwaad is, in welke vorm dan ook, tasten we onze eigen integriteit aan en verliezen we ons oprecht zelfvertrouwen evenals ons zelfrespect. Deze module gaat over hoe dat werkt, en over hoe ons zelfvertrouwen terug te winnen door onze integriteit en non-integriteit te onderzoeken en steeds oprechter te durven worden, vooral naar onszelf. Daarmee ontwaakt vanzelf ons leiderschap.