School voor Padwerk

Padwerk Helperschap Opleiding; Jaar 3

Jaar 3

Ego & ware zelf

In de Padwerk lezingen wordt veel gesproken over ego en ware zelf. Daarin is het ego ons aardse instrumentarium waarmee we ons op deze aarde bewegen, handhaven, ons leven leiden. Als dit ego niet meer verbonden is met het ware zelf, als het ware de overmacht krijgt op aarde, verliezen we het besef van wie we zijn, wordt onze basis wankel of juist te drammerig. Ons ware zelf is wie we echt zijn, met alle potentie en onbekendheid die daarin verborgen ligt. In ons ware zelf woont waarheid, wijsheid en liefde, daar weten we wat te doen.

Ontwikkeling van mens en bewustzijn

Er is een evolutionaire groei naar steeds meer bewustzijn in de mens. Alles heeft en is bewustzijn. Hoe meer we contact hebben met ons bewustzijn, hoe meer we bewust zijn, hoe dieper onze verbinding met het goddelijke of het universele licht, hoe helderder en veiliger ons leven. Daarmee kunnen we ons echt over de aarde bewegen als de lichtwezens die we in werkelijkheid zijn.

Pijn en genot

In onze wereld van ruimte en tijd splitst de opperste vreugde zich in de beleving van pijn en genot, de grootste dualiteit op aarde. Deze dualiteit is diep verbonden met schuld en schaamte. De uitdaging is om deze dualiteit te ontdoen van die schuld en schaamte, die te overstijgen, onze meest primitieve driften onder ogen te zien en die te kanaliseren naar een volwassen staat van zijn. Daarin is het belangrijk te zien waar we niet liefhebben en onszelf en anderen afwijzen.

Passief / actief

Passief/actief is het principe dat in alle schepping een passieve of receptieve kant bestaat, de kant waarin zich ons verlangen, doel, visie ontvouwt, en een actieve kant waarin we daadkrachtig aanpakken wat aangepakt moet worden om het verlangen, het doel of de visie te vervullen.

Vrijheid in verantwoordelijkheid

We lijden allemaal aan een geloof in beperkingen. Maar het Padwerk en vele spirituele leraren leren ons dat alles mogelijk is. Overal waar we onszelf beperken of laten beperken, worden we voor ons geluk afhankelijk van anderen. Dat worden autoriteiten die ons dwarsbomen en we reageren erop met afweer. Daar zijn we niet vrij. De oplossing ligt in steeds meer vertrouwen op de overvloed van het leven enerzijds en anderzijds ons openen voor de goddelijke genade.

Man/vrouw en seksualiteit (dubbele module)

Dit onderwerp spreekt voor zich. Wanneer we echt man of vrouw durven te zijn, kunnen we onze potenties waarmaken en kan onze seksuele power vrij stromen, fysiek en niet fysiek. Dit onderwerp wordt in deze module uitgediept en steeds meer teruggebracht tot de ware goddelijkheid van deze levensbewegingen en identificaties.