School voor Padwerk

Padwerk Helperschap Opleiding; Jaar 4

Creativiteit

Hoe beter en completer we onszelf uit kunnen drukken, hoe meer we contact voelen met ons diepere zelf en hoe gelukkiger we zijn. Ons ingeboren scheppingsvermogen is enorm, groter dan we beseffen. Wij, mensen zijn enorm creatief. Ons hele leven geeft daar uitdrukking aan. Het is nodig te leren omgaan met dit scheppende vermogen en onszelf bewust en specifiek uit te drukken, of het nu is in de kunsten of in het heel praktische dagelijkse leven. Deze module helpt om ons expressieve vermogen te vergroten, op alle gebied. 

Leiderschap

In het werken aan jezelf zoals dat in het Padwerk plaats vindt, ontwikkelen we al doende ons innerlijk leiderschap, het leiding geven aan ons eigen leven van binnenuit. Met die ontwikkeling ontstaat voor velen heel organisch ook uiterlijk leiderschap in de groepen en maatschappij waarin men leeft. Dat vraagt vanzelf ook weer om een verdere innerlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid

Relaties

Alles in het leven bestaat uit relaties. De mens staat nergens alleen (al voelt het misschien soms wel zo). Daarbinnen zijn een aantal specifieke relaties, zoals met familie, vrienden en met name de partnerrelatie. In deze module wordt gewerkt met de laatste. Hoe zit ik in mijn partnerschap? Wat kom ik daar in tegen en wat betekent dat? Als ik geen partner heb, is dat een bewuste keuze, waarom heb ik geen partner? De lezingen geven een eigen kijk op partnerschap en hebben een eigen manier van werken ermee.

Leven en dood

Dit zijn de meest essentiële thema’s in een mensenleven en daarmee ook in de lezingen. De gids heeft het in de meeste lezingen over deze thema’s, onze overlevingsdrang en tegelijk onze blokkades tegen het leven in onszelf, de angst voor de dood en tegelijk de noodzaak van de dood in vele vormen. In deze module wordt deze onderwerpen gewerkt en wordt aan de hand van het eigen proces de verbinding met het diepe leven in ons versterkt en tegelijk de dood steeds begrijpelijker gemaakt. Daarmee de dood ook minder be­angstigend. Zoals in de lezingen wordt gezegd: de dood is een geboorte naar een ander leven.