School voor Padwerk

Padwerk Helperschap Opleiding: de Vaardigheidsmodules

Inleiding in helperschap

Naarmate iemand groeit en steeds meer vanuit zijn ware zelf gaat leven, komt vanzelf de behoefte omhoog om de eigen rijkdom met anderen te delen, om anderen te helpen op hun weg en in hun groei. Deze module behandelt de noodzaak om het eigenbelang te kunnen overstijgen, zodat we ons kunnen openen voor de liefde en goddelijkheid die door ons heen wil komen, waar iedereen baat bij heeft.

Drie Persoonlijkheidstypen

In de Padwerk lezingen beschrijft de gids drie persoonlijkheidsstructuren. Alle mensen hebben alle drie de structuren in zich, maar voor iedereen is heeft een eigen individuele balans en expressie ervan. Deze structuren bepalen in wezen hoe we, wat er op ons afkomt, verwerken en hoe we ons naar anderen uitdrukken.  Tegelijk zijn het onze schatkisten en talenten. Het zijn de goddelijke kenmerken in menselijke vorm. In deze module wordt gewerkt met deze structuren als  inperking √©n als schatkist.

Persoonlijkheids- en karakterstructuren 1 & 2

In meerdere lichaamsgerichte methodes van werken met mensen is karakterologie ontwikkeld. Het Padwerk heeft een eigen karakterologie die tot in de diepte wordt uitgewerkt. In deze modules wordt kennis gemaakt met die karakterologie en wordt gekeken naar waar ieder individueel staat. Meer zicht daarop hebben, brengt vanzelf meer inzicht in zichzelf en anderen en helpt om vele conflicten met en gedrag van anderen te begrijpen. Dit begrip leidt tot meer contact en oplossing van de conflicten.

Helperschap in sessies

Dit is een heel praktische module waarin onderwezen wordt hoe sessies te geven, hoe een intake te doen, waarop te letten in het werken met anderen, enzovoort. Naast onderwijs in het materiaal zal er veel geoefend worden. Samen wordt er gekeken wat er kan spelen en hoe iets aan te pakken in sessies.

Overdracht / tegenoverdracht 1 & 2

In de eerste module met dit onderwerp leren we wat overdracht is en wat het betekent. Alle relaties zijn aan overdracht onderhevig. We kunnen dit bekijken vanuit de karakterologie die in een eerdere module aan de orde is geweest. Het brengt ons steeds dichter bij onze goddelijke kwaliteiten waarmee we ook anderen kunnen helpen om hun weg met steeds meer licht te vervolgen.

In de tweede module over overdracht wordt er actief gewerkt met de overdracht zoals deze naar boven is gekomen in het werken met groepsgenoten, in het werken met familie, in de stages en in de student uren.

Gezondheid en ziekte

Volgens de gids kan ziekte heel gezond zijn en gezondheid juist heel ongezond. Het hangt er maar vanaf waarop de ziekte en gezondheid gebaseerd zijn. Als gezondheid een rigide verdediging is tegen alle leven, is deze gezondheid een belemmering. Waar ziekte een boodschap tot groei is, kan ziekte juist een heel gezond iets zijn. Dit geldt voor alle vormen van ziekte, ook de geestelijke ziekten. Het uitdiepen van de eigen gezondheid en ziekte kan enorm helpen om anders met ziekte en gezondheid om te gaan en om beiden te gebruiken als ingang om dieper in jezelf te zakken en je te openen voor de waarheid.

Helperschap in groepen

Naast het helperschap in sessies, is er ook helperschap in groepen. In het Padwerk kennen we in geleide vormen de lezingengroepen, procesgroepen, themagroepen, open groepen (de Padwerkgemeenschap), intensives en andere vormen die zonder leider werken, zoals bijvoorbeeld intervisie­groepen en een aantal regiogroepen. In deze module wordt geleerd hoe daadwerkelijk een groep te geven. Wat moet je houding zijn, wat kun je tegenkomen en wat kom je zeker tegen, hoe kun je het aanpakken. Dit houdt uiteraard een zekere mate van groepsdynamica in. De gids zegt hierover dat wanneer iedereen werkelijk doet wat hij moet doen in een groep, die groep vanzelf zal floreren.