School voor Padwerk

Padwerk Intensief - Dienst aan de wereld en dienst aan jezelf

Voor wie zelf in de toekomst mensen wil helpen op hun persoonlijk pad met behulp van de padwerklezingen bestaat er de mogelijkheid om de opleiding tot helperschap te volgen.

Het scholingstraject valt samen met Padwerk Intensief. De opleiding bestaat uit een aantal modules die elk individueel gevolgd kunnen worden; literatuur; individuele sessies; het maken van een aantal werkstukken; huiswerkbijeenkomsten met andere studenten en een stageproject. Nadat men de opleiding heeft afgerond is men leerlinghelper en volgt er een traject van supervisie en, waar nodig, speciale opdrachten.

De opleiding wordt gevolgd aan de hand van een puntensysteem waarbij elk onderdeel een aantal punten oplevert. Wanneer men een vastgestelde aantal punten behaald heeft, kan de opleiding worden afgerond.

Elke module behandelt een of meerdere belangrijke padwerkonderwerpen waarin zowel de theorie als de persoonlijke ervaring en groei aan de hand van dit onderwerp aan de orde komen. In iedere module zullen daardoor ook oefeningen geboden worden die leren hoe met dit onderwerp te werken. Daarnaast zal er een aantal modules gegeven worden rond vaardigheden en belangrijke onderwerpen die speciaal met padwerkhelperschap te maken hebben.

 

Vooropleiding

In principe is er voor deze opleiding geen vooropleiding nodig. Wel wordt sterk aanbevolen om op zijn minst vooraf al met padwerklezingen gewerkt te hebben, óf in de vorm van een lezingengroep óf in de vorm van individuele sessies met een padwerkhelper.

 

Wanneer beginnen

Instroming in de opleiding kan op elk moment.

 

Opleidingsduur

Het tempo van de opleiding en daarmee de duur van de opleiding ligt in eigen hand, aangezien men zelf bepaalt wanneer men zich voor een module wil inschrijven. Al met al moet je wel rekenen op een traject van minimaal 4 jaar.

 

Leraren

De modules worden gegeven door leraren die allemaal een of meerdere keren langlopende opleidingsgroepen geleid en begeleid hebben. Daarnaast zullen er in iedere modules een of meerdere assistenten meehelpen.

 

Vrijstellingen

Het is mogelijk om op grond van eerdere ervaringen binnen het padwerk vrijstellingen te krijgen voor een aantal opleidingsonderdelen. Als je denkt daarvoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.

 

Hiervoor, met andere vragen en voor aanmelding is deze is te bereiken op scholing(at)padwerk.nl.