School voor Padwerk

Meditatie en Metafysica


7 en 8 december 2019

zaterdag en zondag, 10.00 - 18.00 uur



"Jij bent een aspect van het alomvattende, totale bewustzijn,

net zoals een bepaald aspect in jou

een aspect van je totale persoonlijkheid is."

lezing 203 Het doordringen van de Goddelijke Vonk in de buitengebieden


Door bijna alle lezingen heen loopt een rode draad van meditatieoefeningen en metafysische uitleg over de schepping, het heelal, alles waarin het verschijnsel mens is ingebed, zowel in het hogere als het lagere bewustzijn en in hogere en lagere werelden en werkelijkheden. Tegelijk komen we met deze lezingen ook vaak al onze beelden en projecties ten aanzien van God, Christus en metafysica, tegen. Die beelden en projecties beletten ons in onze bewustzijnsverruiming en liefde.

 

De gids geeft steeds weer nieuwe ingangen naar de lichtwerelden, dichtbij en ver weg. Dit weten, ons er bewust van zijn en hiermee werken, kan ons helpen in onze motivatie en geeft ons een steeds breder beeld van wat er voor ons mensen mogelijk is. Die mogelijkheden zijn grenzeloos. Hoe meer we dat echt weten, hoe meer we kunnen creƫren voor onszelf, hoe meer liefde er mogelijk is en hoe meer effect en geluk we scheppen in ons eigen leven en in de wereld om ons heen.


lezingen

182 Mediteren

194 Meditatie - de wetten en verschillende benaderingen ervan

203 Het doordringen van de goddelijke vonk in de buitengebieden

245 Over oorzaak en gevolg op verschillende niveaus van bewustzijn

258 Persoonlijk contact met Jezus Christus


Leraar Ria van Dijke

Assistent Hanny Jakobs

Plaats Haarlem


informatie en inschrijving bij scholing(at)padwerk.nl