School voor Padwerk

De Leraren

Het Padwerk Nederland heeft enkele ervaren leraren onder haar leden. Daarnaast zijn er mensen die in de toekomst leraar in de Padwerk opleiding willen worden. Deze laatsten lopen een LIO traject. Ook kunnen er leraren uit het buitenland worden uitgenodigd.

 

Vrijstellingen

Aangezien veel studenten en geïnteresseerden met een rugzak vol training en ervaring naar de Padwerk Helperschap Opleiding komen, bestaat er de mogelijkheid om vrijstellingen van onderdelen van de opleiding te krijgen. Dit ter beoordeling van de opleidingscoördinator en een aangewezen andere helper of leraar die betrokken is bij de opleiding. Als je daarvoor in aanmerking denkt te komen, neem contact op met de opleidingscoördinator op het adres hieronder.

 

Tijd

De hoeveelheid tijd die men aan deze opleiding besteedt, is in wezen de tijd die men besteedt aan de eigen groei en het wijzer en heler worden in zichzelf. Daarom is het moeilijk om aan te geven hoeveel tijd men nodig heeft om deze opleiding te kunnen volgen. Afhankelijk van waar men staat met werkstukken en toetsen, vraagt het lezen en de verschillende opdrachten, inclusief de huiswerkgroepen, ongeveer 5 – 10 uur per week. In principe zullen de meeste mesnen er elke dag mee bezig zijn.

Als men alle modules wil volgen vraagt dat 10 weekenden in een jaar. Een module weekend bestaat uit zaterdag en zondag van 10.00  tot 18.00 uur.

Een interne module vraagt meer tijd, enerzijds omdat daarin verschillende modules worden samengevoegd, anderzijds omdat men geacht wordt te overnachten op de plek waar de module gegeven wordt.

 

Kosten

De kosten per module zijn €190,00. De Nederlandse lezingen zijn gratis te downloaden van het internet op de site van Padwerk Nederland. Voor wie liever Engels leest, zijn de Engelse lezingen gratis te downloaden van de Amerikaanse Padwerk site, te weten pathwork.org. De interne modules brengen kosten voor overnachting en maaltijden met zich mee.

 

Klachtenprocedure

In geval van onvrede of een regelrechte klacht kun je ons klachtenformulier invullen en opsturen. We behandelen de klacht vertrouwelijk en proberen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken te reageren en de klacht op te lossen. De bewaartermijn van de gegevens is twee jaar. Het klachtenformulier vind je hier.

 

Studiegids

Lees alle informatie rustig door in onze Studiegids.

 

Contact

Als je geïnteresseerd bent in deze opleiding of er graag met iemand over wilt praten, stuur dan een mail naar: scholing(a)padwerk.nl

 

Aanmelding

Zie hier.