School voor Padwerk

Voor wie is de Padwerk Helperschap Opleiding

De vierjarige Padwerk Helperschap Opleiding is een opleiding op HBO-niveau.

Hij is voor:

Mensen die, na een tijd gewerkt te hebben met de Padwerklezingen, het verlangen hebben om zelf mensen met dit materiaal te gaan begeleiden.

Mensen die, na een periode van onder begeleiding werken met de Padwerklezingen, diep persoonlijke groeiwerk willen doen met anderen. De opleidingsmodules zijn als losse onderdelen te volgen.

 

Toelatingscriteria

Aan de toelating tot deze opleiding zijn een aantal voorwaarden verbonden. Wanneer de student zich aanmeldt voor de Padwerk Helperschap Opleiding of het Padwerk Intensief Traject, volgt er een gesprek waarin met name wordt gekeken of deze opleiding of dit traject inderdaad is wat deze student zoekt en of de student voldoet aan de toelatingscriteria:

Voldoende kennis van wat Padwerk inhoudt; je begrijpt wat Padwerk is en hebt daar liefde voor gekregen. In de praktijk betekent dit dat je al veel lezingen gelezen hebt en daardoor geïnspireerd bent. Bij voorkeur heb je minstens een seizoen lang deelgenomen aan een lezingengroep.

Je begrijpt dat het Padwerk geen psychotherapie is, noch alleen een spirituele weg. Het is een combinatie van beide.

·         Je hebt dermate voldoende basiswerk aan jezelf gedaan dat je begrip hebt van je eigen verantwoordelijkheid voor alles in je leven en wat dat betekent.

·         Je hebt voldoende gewerkt met de eigen gevoelens, zodat je enerzijds je gevoelens kunt ‘containen’ en anderzijds kunt hanteren wat er in jou omhoog komt, door het werk in en tussen de weekenden.

Tegelijkertijd wordt er ook gekeken of je voldoende begrijpt dat gevoelens gestuurd worden door beelden (een centraal concept binnen het Padwerk, dat de toekomstige helper moet kennen).

Deze toelatingsvoorwaarden zijn zo belangrijk omdat er in de verschillende modules veel, snel en heel intensief wordt gewerkt en je mee moet kunnen in de beweging van de groep en de opleiding, terwijl je gelijktijdig ook de eigen gevoelens en alles wat daarin omhoog komt, moet kunnen hanteren. In de modules zelf is er niet voldoende tijd en ruimte om te werken aan deze basiszaken.

 

Meer informatie vind je in onze Studiegids.