“Wanneer je je weerstand om naar jezelf te kijken hebt opgeruimd en vervolgens - zonder jezelf te rechtvaardigen, zonder te rationaliseren, zonder de zaken mooier voor te stellen - heel diep in jezelf kijkt naar wat je liever afwijst dan liefhebt, waar je liever afweert dan vertrouwt, waar je liever wegkijkt dan onder ogen ziet, waar je liever ontkent dan erkent en waar je de waarheid liever verdraait dan oprecht te zijn, daar zie je de plek waar jij verdriet en frustraties creëert.”
lezing 221, Geloof en Twijfel

Padwerk leert ons in de spiegel van het aardse leven te kijken, om te ontdekken dat we onze eigen werkelijkheid scheppen. De paradox is dat we leren via en zelfs dankzij de beperkingen van de uiterlijke persoonlijkheid om vervolgens te ontdekken dat we die niet werkelijk zijn maar het onnoembare, de bron van alles, daaraan voorbij.


Dit is geen gemakkelijke weg. Het Padwerkproces vraagt om een diepgaand verbinden. Het vraagt om de eerlijkheid jezelf onder ogen te zien tot in de donkerste, vaak verborgen delen in jezelf. Het Padwerkmateriaal geeft aan hoe destructieve aspecten in onszelf terug gebracht kunnen worden tot hun oorspronkelijke, waarachtige en constructieve aard.


Door middel van acceptatie van deze negatieve aspecten en door inzicht te verkrijgen in de werking van spirituele wetten bevrijd je jezelf van fixaties, angsten en illusies. Je heft de splitsing in het dualistisch denken op en je herontdekt je werkelijke staat van zijn, die eenheid met alles is. Je verkrijgt inzicht in oorzaak en gevolg en word je bewust dat je medeschepper bent in de manifestaties en ervaringen in jouw leven.

In dit proces heel je niet alleen jezelf, maar draag je bij aan heelwording van de wereld waarin we leven, want de worsteling in jezelf staat niet los van de conflicten in de wereld.


De inhoud van het materiaal (258 lezingen), ontvangen door het medium Eva Pierrakos, vormt een prachtige combinatie van psychologische concepten en inzichten van spirituele waarheid. Zo zet de Padwerkgids bijvoorbeeld de pijn van het kind t.a.v. de onvolmaaktheid van ouders en het aardse leven in het licht van eigen zielegroei, keus van incarnatie en uiteindelijk eigen verantwoordelijkheid. Compassie en acceptatie zijn hierbij belangrijke sleutels.


Thema’s als seksualiteit, de overgang van dualiteit naar eenheid en van ego naar zelf worden diepgaand besproken. De Padwerk Gids geeft heldere en liefdevolle aanwijzingen hoe om te gaan met onze innerlijke conflicten en onvolmaaktheden tot aan de bewustwording van onze oorspronkelijke staat van heelheid.